GRÂU SAU NEGHINĂ?

Gânduri inspirate din Pilda neghinei

Matei 13

 

Pilda neghinei este una din cele 15 pilde despre Împărăţia cerurilor pe care Domnul Isus le-a rostit şi dintre care 7 sunt incluse în capitolul 13 din Evanghelia după Matei. Ele mai sunt numite şi „tainele împărăţiei cerurilor”. Cuvântul Împărăţie este menţionat de 55 de ori numai în această evanghelie, de aceea ea mai este numită şi evanghelia Împăratului. Expresia „Împărăţia cerurilor” este găsită de 35 de ori în Matei şi în celelalte evanghelii.

  

Din totalul de 15 pilde din Evanghelia după Matei, doar trei nu încep cu: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu…”. Împărăţia cerurilor a fost mai întâi prezentată moştenitorilor ei de drept, copiilor lui Israel, dar ei au refuzat oferta, au respins pe Împărat şi în cele din urmă L-au răstignit. „A venit la ai Săi şi ai Săi nu l-au primit” (Ioan 1:11). Domnul Isus a anunţat că Împărăţia va fi luată de la evrei şi dată altui popor (Matei 21:43). Nu ne vom ocupa de toate aspectele Împărăţiei cerurilor, ci ne vom rezuma să luăm câteva învăţături din Pilda neghinei.

  

  În această pildă, Domnul Isus vorbeşte de un fermier conştiincios care şi-a pregătit ogorul şi a semănat în el sămânţă bună. Firele de grâu au răsărit şi au făcut rod. Dar în acelaşi timp, fermierul a observat că în lanul lui, odată cu grâul mai crescuse şi o altă plantă pe care el nu o semănase.

 

 Asemănarea a fost mult prea mare ca s-o observe înainte de apariţia roadelor. Ce se întâmplase de fapt? Acest fermier avea un vrăjmaş care a vrut să-i compromită recolta şi pe când acesta dormea, el a semănat în lanul cu grâu neghină.

 

 Slujitorii fermierului nostru s-au oferit să smulgă neghina îndată ce au văzut-o, dar stăpânul a ştiut că nu poţi smulge neghina fără ca să smulgi şi firele de grâu. El le-a spus s-o lase până la vremea secerişului şi atunci vor face separarea neghinei, care ca şi grâul, va fi strânsă în snopi şi arsă în foc, în timp ce grâul va fi strâns separat şi dus la treierat.

 

 Când am citit această pildă, ceea ce mi-a atras atenţia de data această a fost că:

 

1. Neghina nu a putut fi deosebită de grâu numai când a ajuns la vremea roadelor. Mulţi îşi dau şi azi numele de creştini pentru că au fost expuşi la auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Deşi trăiesc împreună, unii sunt fiii Împăratului (Matei 13:38) şi sunt grâu iar alţii, fiii celui rău, o afirmaţie dură dar dureros de adevărată, sunt neghina. Domnul Isus spune că pomul se cunoaşte după felul de roade pe care le aduce. La fel şi omul. „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui” (Matei 12:35).

 

Cum se cunoaşte neghina de grâu? Cineva a spus odată că neghina îşi ţine spicul drept în sus, în timp ce grâul încărcat de rod este cu capul plecat. Ce descriere fidelă a fiilor celui rău, a Diavolului. Cei răi sunt mândri şi fuduli. Ei nu vor să admită că sunt păcătoşi. Ei nu se pot smeri, nu-şi pot pleca capul ca să ceară iertare de la Dumnezeu, dar nicidecum oamenilor. Ei se văd buni aşa cum sunt şi nu au nevoie de un Mântuitor. Ei cred că pot să păcălească pe oameni şi pe Dumnezeu. Dar aşa cum fermierul poate deosebi grâul de neghină, la fel şi Dumnezeu Tatăl are, nu numai o cunoştinţă deosebită dar şi, o cumpănă dreaptă.

 

El este îndelung răbdător şi pentru un anotimp, El mai îngăduie ca cei răi să fie cu capul sus printre cei buni. El nu poate fi judecat că a acţionat pripit ca şi slugile fermierului nostru. El mai acordă un timp de har şi pocăinţă.

 

2. Slujitorii acestui agricultor s-au oferit să smulgă neghina, dar el i-a oprit şi le-a spus să mai aştepte până la seceriş. Sunt şi azi mulţi voluntari între slujitorii Stăpânului care se oferă să smulgă pe cei răi din mijlocul lor, fără să-şi dea seama că dacă fac lucrarea aceasta înainte de vreme pot aduce mari prejudicii Stăpânului lor.

 

Dacă Dumnezeu are răbdare cu oamenii şi dă deopotrivă, soare şi ploaie şi peste cei buni şi peste cei răi, cine sunt eu să încerc să stârpesc pe cei răi de pe pământ, ori să-i scot din biserică până nu se conformează cu principiile mele? Domnul Isus ne-a avertizat că se vor strecura printre noi şi prooroci mincinoşi, îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. Datoria noastră este să ne păzim de ei, nu să-i omorâm. Dumnezeu le mai dă un timp, poate se vor pocăi şi ei…

 

 3. În ceea ce priveşte separarea celor buni de cei răi, aceasta este afacerea sau lucrarea lui Dumnezeu. Separarea este o lucrare păstrată şi încredinţată îngerilor. Îngerii sunt secerătorii. Ei pot face slujba aceasta cel mai bine. Noi, oamenii, putem greşi. Interesele noastre pot fi atinse de păcat. Putem fi părtinitori, insensibili, duri, sau avea prejudecăţi. Domnul Dumnezeu cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui. El nu face greşeli.

 

 4. Fermierul din pildă, cu toate abilităţile şi intenţiile lui bune, trebuie să accepte faptul că are un vrăjmaş care lucrează pe furiş, pe la spate. El a pândit momentul când toţi dormeau. Credinciosul, de asemenea, trebuie să fie tot timpul conştient că are un vrăjmaş foarte şiret şi inteligent care nu oboseşte nicicând în efortul lui de a-şi propaga şi el sămânţa lui. Diavolul va încerca să se strecoare în viaţa noastră, sau să semene în mintea noastră sămânţa lui otrăvită de mândrie, încredere în sine, atotsuficienţa de sine. El plantează la început o sămânţă mică în mintea noastră, ca şi cea de neghină, ca apoi din ea să crească răzvrătire, nemulţumire, amărăciune, ură şi poate chiar şi crimă. Orice bătălie este câştigată sau pierdută mai întâi în mintea noastră. De aceea este nevoie să veghem în orice vreme şi orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Noi nu suntem în necunoştinţă de planurile lui şi nici de metodele lui prin care vrea să ne ducă în robie şi în cele din urmă să împărtăşim aceeaşi soartă cu el.

 

 Concluzia acestei pilde, aşa cum este interpretată de Domnul Isus în acelaşi capitol, nu mai are nevoie de nici un comentariu în plus: „Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă” (Matei 13:40-43).

  

Grâul nu poate produce decât grâu, un pai 30, altul 60 şi altul 100 de boabe într-un spic. Dar este grâu curat şi el va fi adunat în grânarul lui Dumnezeu, care este Împărăţia lui Dumnezeu. Neghina nu va produce decât neghină. Aceasta este natura ei, scrisă în codul ei genetic, chiar dacă preferă să crească în lanul de grâu, să se bucure de acelaşi soare strălucitor şi de ploaia binefăcătoare. Diferenţa din viaţa fiilor lui Dumnezeu şi a fiilor celui rău se va vedea la urmă. S-ar putea ca şi copiii lui Dumnezeu să sufere de arşiţa secetei sau de bătaia vântului sau a ploilor cu pietre. Suferinţa lor poate fi îngemănată cu bucuria şi totuşi rodul vieţii lor este cel ce va determina destinul lor.

 

 Neghina nu mai poate fi altoită când a ajuns deja să facă rod. Dacă păcătosul nu se pocăieşte ca să poată face roade vrednice de pocăinţă, atunci are loc ceea ce şi Ioan Botezătorul spunea în predicile lui: „Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face roadă bună va fi aruncat în foc” (Matei 3:10).

 

Dacă ne interesează cu adevărat destinul nostru veşnic, şi nu avem asigurarea că suntem scăpaţi de mânia lui Dumnezeu, El ne mai dă timp ca să ne pocăim, să ne schimbăm viaţa, căile şi priorităţile. Împărăţia cerurilor este un lucru real. Domnul Isus, spune în Evanghelia după Ioan capitolul 14, că se duce să pregătească un loc în “casa Tatălui” pentru toţi acei răscumpăraţi şi apoi va veni să-i ducă acasă pe copiii Săi. Dumnezeu este Suveran în Împărăţia Lui iar standardul Împărăţiei este sfinţenia şi neprihănirea.

  

Un ultim gând şi o provocare avem fiecare: Ce fel de roade aduc eu? Ce sunt eu: grâu sau neghină? Şi pomul fără roade ca şi neghina au aceeaşi soartă.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: