CE VOR MOŞTENI URMAŞII NOŞTRI DE LA NOI?

Urmaşii lui Isahar şi Beniamin (1 Cron. 7:1-12). Veţi zice: Alt pasaj plictisitor. Să nu credeţi că genealogiile din Biblie au fost puse acolo la întâmplare. Cu siguranţă nu!

Dacă ne uităm puţin în istorie, şi în alte genealogii păstrate în Biblie putem învăţa lecţii preţioase şi folositoare. În binecuvântarea pe care a rostit-o înainte de moarte patriarhul Iacov, citim că el spune despre Isahar următoarele: „Isahar este un măgar osos care se culcă în grajduri. Vede că locul este plăcut şi că ţinutul lui este măreţ, îşi pleacă umărul sub povară şi se supune birului” (Genesa 49:14). Isahar este un măgar. Nu spune că este ca un măgar, comparat cu un măgar, ci este un măgar osos care se culcă în grajduri, deci avea un caracter leneş, comod, nemotivat, perimat. Ca să o ducă bine, se pleacă sub povară şi se supune birului.

Aşa a fost la început. Tatăl lui a văzut în el o tendinţă la lenevie şi încăpăţânare. În schimb în genealogia din 1 Cronici citim despre Isahar lucruri care ne uimesc. Din întâiul născut al lui Isahar, Tola, s-au născut 6 copii, şi în dreptul numelui lor este menţiunea: ”oameni viteji”, căpetenii ale caselor părinteşti. Pe vremea lui David erau 22 600. Fiul lui Uzi, Izrahia, a avut 4 copii şi împreună cu tatăl lor au fost cinci căpetenii peste o armată de 36 000 ostaşi de război înarmaţi pentru război. Ce schimbare uimitoare.

Tatăl, bunicul, străbunicul au fost un măgar leneş, supus din dorinţa de a o duce bine. Dar urmaşii lui sunt o armată de viteji, războinici. Toţi erau viteji (87 000 erau scrişi în cartea spiţelor de neam, dar cei 35 000 erau „on stand by”, pregătiţi de luptă, de înfruntat duşmanul la porţi). Dumnezeu poate face această schimbare.

Tola înseamnă întins, vierme, vermişor, de purpură. Orice copil ar fi nemulţumit cu un asemenea nume. De aceea când Tola a avut la rândul lui copii, el le-a dat nume de care să nu le fie ruşine. Uzi înseamnă Iehova este puterea, puterea Domnului. Tola a îndrăznit să dea fiului său un nume semnificativ şi Uzi s-a ridicat de la starea de vierme, la cea de viteaz pentru că Iehova era puterea lui. Nu înţelegem cum Isahar, care avea un nume foarte frumos, şi care înseamnă răsplătire, Dumnezeu este răsplată, slugă răsplătită, a putut da copilului lui numele de vierme. Numele lui Uzi este dat de Tola pentru a sfida amintirea numelui lui şi Uzi a ajuns tare prin puterea Domnului. 

Despre fiii lui Beniamin citim aceeaşi menţiune: Din Bela au ieşit 5 căpetenii „oameni viteji, şi scrişi în spiţele de neam” în număr de 22 034. Despre urmaşii lui Becher s-au spus aceleaşi lucruri bune ca şi despre  fii lui Iediael, „în stare să poarte armele şi să meargă la război”. Dar dacă ne uităm în Genesa la ceea ce spune tatăl lor despre Beniamin putem vedea că nu este mare deosebire. „Beniamin este un lup care sfâşie; Dimineaţa mănâncă prada, iar seara, împarte prada răpită” (Gen. 49:27). El a vut un temperament violent, agresiv şi a rămas acelaşi. Firea lui a rămas neschimbată, nici o transformare majoră nu a fost făcută în caracterul lui. 

Din această seminţie a fost şi primul împărat al lui Israel, Saul, fiul lui Chiş. În schimb, un alt Saul, din Tars, a dovedit prin lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lui, ce mare putere are harul transformator în viaţa aceluia care se întâlneşte cu Dumnezeu într-un mod real.  

Ce schimbare de caracter semnificativă poate avea loc când ne punem încrederea în Domnul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: