PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU – O PRIMĂ BOGATĂ

Să ne uităm mai îndeaproape la promisiunile pe care Dumnezeu le face în acelaşi text, Exod 29:38-46. Acestea sunt aşa de mari şi de minunate şi ne demonstrează încă o dată cât de mult Dumnezeu doreşte compania omului. Prezenţa Domnului peste cortul întâlnirii sfinţea locul şi altarul, şi în acelaşi timp sfinţea pe Aaron şi pe fiii lui. Noi suntem puşi deoparte şi sfinţiţi atunci când Domnul Isus vine în viaţa noastră.  

Apostolul Pavel se referea la mântuirea adusă prin Domnul Isus şi la cunoştinţa slavei lui Dumnezeu de pe faţa lui Isus Hristos ca şi la o „comoară pe care o purtăm în nişte vase de lut” (2 Corint. 4:6-7), vas numit în altă parte şi „cort” (2 Cor. 5:1). A fost atunci posibilă întâlnirea cu Dumnezeu şi este posibilă şi azi. Dar fără de sfinţire nu putem vedea faţa lui Dumnezeu (Evrei 12:14). De aceea este important să ştim cum putem să ne sfinţim.  Prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel prin cortul întâlnirii aducea aminte poporului de cel puţin trei lucruri:

1. Că Domnul era Dumnezeul lor, un Dumnezeu sfânt, unic, ca nimeni altul, şi care vrea să fie Dumnezeul lor, adică îi adoptase ca fii;                        

2. Acest Dumnezeu extraordinar voia ca să locuiască în mijlocul lor, să fie aproape de ei, nu la distanţă şi locul acela urma să fie sfinţit de slava Sa;      

3. Şi să le amintească că ei trebuiau să fie sfinţi.

Atunci când Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt sau când scoate un suflet din păcat, El o face cu un scop bine definit. Dacă punem împreună Exod 29:46 şi Levitic 11:45 vedem care este motivaţia lui Dumnezeu atunci când a plănuit, înainte de întemeierea lumii, mântuirea unor păcătoşi ca noi: „Ei vor cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor”. „Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt”. Toate promisiunile lui Dumnezeu ţintesc un rezultat binecuvântat. Dumnezeu voia ca Israel să-L cunoască ca pe un Dumnezeu personal şi pentru aceasta ei trebuiau să se sfinţească şi să fie ca Dumnezeul lor, sfinţi. Dumnezeu nu are cerinţe absurde. Nu cere ceva ce nu este şi nu face El Însuşi. Am găsit în cartea Levitic de 6 ori în două capitole promisiunea lui Dumnezeu: „Eu sunt sfânt, Domnul care vă sfinţesc”, sau „Eu sunt Domnul care îi sfinţesc” (Lev. 21:8, 15, 23; 22:9, 16 şi 32). Este interesant de citit şi contextul în care este spusă această promisiune şi aceasta implica păzirea poruncilor Lui şi evitarea multor altor lucruri.    

Domnul rămâne cu cel mântuit şi în cel mântuit prin Duhul Său. Duhul Sfânt i-l revelează celui mântuit pe Dumnezeu, căci aceasta este misiunea Lui pe pământ în dispensaţia Duhului (Ioan 16:14), şi cel mântuit este transformat dintr-un păcătos într-un sfânt. El aparţine acum casei lui Dumnezeu şi preoţiei sfinte, ca să aducă jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos (1 Petru 2:5).       

Ce mari şi grandioase sunt planurile lui Dumnezeu cu privire la noi! Putea-vom noi vreodată înţelege oare gândul şi inima lui Dumnezeu?                          

„Trăiesc prin credinţă în jertfa ce poate spăla de păcat.                                                                                                                                        Eu nu mai sunt cel de-altădată, căci sunt păcătos dar iertat.   

I-am dat lui Isus toată viaţa, făcut-am cu El legământ.                                                                                                                                          Şi vreau ca să spun tuturora, ce bine-i cu Domnul când sunt”!                                                                                                                         („Trăiesc prin credinţă” – de N. Moldoveanu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: