CĂUTAREA OMULUI

 (Partea I) 

Căutarea este acţiunea de a căuta, o cercetare făcută cu scopul de a găsi sau de a descoperi ceva sau pe cineva, de a se interesa, de a se preocupa numai de acea persoană. Este foarte interesant câte înţelesuri are acest verb, menit parcă să ne facă să înţelegem de ce trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. A căuta mai înseamnă şi a se strădui să…, a urmări cu ochii, a fi îndreptat, orientat spre, a trebui, a se cuveni. Căutarea este o osteneală, o îngrijire, o năzuinţă, o examinare. Măcar că apostolul Pavel spune că Dumnezeu a făcut pe oameni „ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se siliească să-L găsească, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum zic şi unii din poeţii voştri: Suntem din neamul lui…” (Fapte 17:27-28), este foarte puţin interes din partea omului, mai ales în zilele noastre, ca să caute pe Dumnezeu aşa cum ar trebui. Noi l-am pierdut pe Dumnezeu prin păcătuire, şi deşi trăim în lumea aceasta, care este sub privirea lui Dumnezeu şi de care nu ne putem ascunde nici la Polul Nord, nici la Polul Sud, nici la Răsărit şi nici la Apus, totuşi faţă de Dumnezeu noi suntem străini şi lipsiţi de cetăţenia cerească. Se cuvine, cum spune şi Dicţionarul explicativ al limbii Române, să ne îndreptăm atenţia şi preocuparea noastră spre a descoperi tot mai mult din Dumnezeu. „Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi” (Ps. 123:2). ….. Şi dacă L-ai găsit într-adevăr, bucură-te!  

1. Dumnezeu se aşteaptă ca omul să-L caute: „Domnul se uită dela înălţimea cerurilor peste fii oamenilor, ca să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere, şi care să CAUTE pe Dumnezeu” (Ps. 14:2).

2. Dumnezeu vede că omul nu are intenţia să-L caute: „Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Nu este niciunul care să CAUTE cu tot dinandinsul pe Dumnezeu” (Rom. 3:11).  „Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de ceice nu Mă CĂUTAU” (Isaia 65:1).

3. Dumnezeu ia iniţiativa şi pune în inima omului dorinţa ca să îl caute: „Am fost găsit de ceice ce nu Mă CĂUTAU; M-am făcut de cunoscut celor ce nu întrebau de Mine” (Rom10:20). „Inima îmi zice din partea Ta; CAUTĂ Faţa Mea. Şi Faţa Ta Doamne, o CAUT” (Ps. 27:8). Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi CAUT scăparea”! (Ps. 7:1) 

Dumnezeu ne-a lăsat o vreme pentru căutare„Căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei” (Ecles. 3:6). 

Ce caută omul:

1. înţelepciune: „Grecii caută înţelepciune” (1 Corint. 1:22).

2. moartea: „Oamenii vor căuta moartea” (Apoc. 9:6).

3. o femeie cinstită: „Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul; iată ce-mi caută şi acum sufletul şi n-am găsit. Din  o mie am găsit un om: dar o femeie n-am găsit în toate acestea” (Ecl. 7:27-28).

  Ce ar trebui să caute omul:

1. pe Domnul: „Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui. CĂUTAŢI necurmat faţa Lui” (1Cron. 16:11). „CĂUTAŢI pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi-L câtă vreme este aproape” (Isaia 55:6).

2. Împărăţia Lui: „CĂUTAŢI mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).                   

3. unirea Duhului: „..şi CĂUTAŢI să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efes. 4:3).

4. viaţa veşnică este condiţionată: „Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, CAUTĂ slava, cinstea şi nemurirea” (Rom. 2:7).

5. pacea: „Depărtează-te de rău şi fă binele, CAUTĂ pacea şi aleargă după ea (Ps. 34:14). 

Ce n-ar trebui să caute omul:

1. slavă de la oameni: „N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste” (1 Tes. 2:6).

2 . folosul său: „Dragostea nu caută folosul său” (1 Cor. 13:5).                   

3. ce caută lumea: „Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele” (Matei 6:32) .

Când să caute omul pe Domnul:

1. în strâmtorare: „Doamne, ei te-au căutat când erau în strâmtorare; au început să-i roage când i-ai pedepsit” (Isaia 26:16) 

2. în ziua necazului: „În ziua necazului meu, CAUT pe Domnul…mă gândesc la cântările mele noaptea” (Ps. 77:2).

3. în tinereţe: ”Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale” (Ecl.12:1).

4. oricând dacă vrem să trăim: „CĂUTAŢI-Mă şi veţi trăi” (Amos 5:4). 

 Cum să căutăm pe Domnul:

1. Cu bucurie: ”Să se bucure inima celor ce-L CAUTĂ pe Domnul” (1 Cron. 16:11)  „Să se bucure, şi să se veselească în Tine, toţi cei ce Te CAUTĂ” (Ps. 40:16). „Voi, cari CĂUTAŢI pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima” (Ps. 69:32). „Toţi ce ce Te CAUTĂ să se veselească, şi să se bucure în Tine. Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică neîncetat; „Preamărit să fie Dumnezeu”! (Ps. 70:4).

2. Din toată inima: „Dacă vei CĂUTA pe Domnul, Dumnezeul tău, îL vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău” (Deutronom  4:29).

3. Cu lacrimi: „În zilele acelea, zice Domnul, copiii lui Israel  şi copii lui Iuda se vor întoarce împreună; vor merge plângând şi vor CĂUTA pe Domnul, Dumnezeul lor” (Ier. 50:4).

4. Cu post şi rugăciune: „Când am auzit aceste lucruri, am şezut  jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Domnului” (Neemia 1:4). „Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-L CAUT cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă” (Daniel 9:3). (Va urma…)

(Partea II) 

Am văzut în numărul trecut de ce trebuie şi cum trebuie să căutăm pe Dumnezeu. Domnul vrea să restabilească relaţia aceea ruptă dintre noi şi El. El îşi întinde braţele azi spre noi şi prin proorocul Isaia ne spune că ne aşteaptă. „Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui” (Isaia 65:2). Eşti tu, sunt eu un răzvrătit? Se poate că noi considerăm răzvrătire atunci când părăsim adunarea, facem fapte josnice sau vorbim cuvinte de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Isaia numeşte răzvrătit şi pe acela care „umblă în voia gândurilor lui”. Dacă nu rămânem cu nimic din acest studiu măcar să ne cercetăm poziţia pe care o avem faţă de Dumnezu. Suntem noi prieteni cu Dumnezeu sau duşmani?

Mai sunt şi alte motive pentru care trebuie să căutăm pe Domnul, văzute nu din perspectiva lui Dumnezeu ci din perspectiva celor ce au făcut-o şi nu au regretat niciodată. Dacă Dumnezeu are un scop definit cu viaţa noastră, El se aşteaptă ca fiecare să rodim. Este deci imperativ să alergăm la Domnul şi la sprijinul Lui.           

 De ce să căutăm pe Domnul:

1. Pentru că ne-a spus că se va lăsa găsit:Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău…Dacă-L vei CĂUTA se va va lăsa găsit de tine…” (1 Cron. 28:9);  „Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:12).

2. Domnul ocroteşte pe cel ce îl caută: „Tu nu părăseşti pe cei ce Te CAUTĂ, Doamne” (Ps. 9:10).

3. Vor avea un motiv de laudă: „Cei ce-l CAUTĂ pe Domnul, îL vor lăuda, veselă să vă fie inima pe vecie” (Ps. 22:26).

4. Va căpăta binecuvântarea Domnului: „Cel ce are…inima curată…acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce CAUTĂ faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov (Ps. 24:4-6).

5. El răspunde rugăciunii şi ne izbăveşte: „Eu am CĂUTAT pe Domnul, şi mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele” (Ps. 34:4).

6. Nu vom duce lipsă de nici un bine: ”Cei ce CAUTĂ pe Domnul, nu duc lipsă de nici un bine” (Ps. 34:10).

7. Este o sursă de bucurie:Cel neprihănit se bucură în Domnul, şi în El îşi CAUTĂ scăparea” (Ps. 64:10).

8. E mai bun adăpostul Domnului decât al omului la nevoie: „Mai bine este să CAUŢI un adăpost la Domnul, decât să te încrezi în om. Mai bine să CAUŢI un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari” (Ps. 118:8-9). „Către Tine, Doamne, Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine CAUT adăpost” (Ps. 141:8).

9. Sunt fericiţi cei ce-L caută: „Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, cari-L CAUTĂ din toată inima lor” (Ps. 119:2).

10. Vom umbla în slobozenie: „Voi umbla în loc larg, căci CAUT poruncile Tale (Ps. 119:45).

11. Domnul poate să ne mântuiască: „Al Tău sunt: mântuieşte-mă! Căci CAUT poruncile Tale” (Ps. 119:94).

12. Ca să trăim veşnic: „Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi” (Luca 17:33).

13. Să fim scăpaţi de duşmanii noştri: „Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine CAUT adăpost” (Ps. 143:9).   

14. Domnul iubeşte pe cel ce îl caută: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc” (Prov. 8:17).

15. Dacă nu căutăm pe Domnul şi poruncile Lui nu avem mântuire: „Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu CAUTĂ orânduirile Tale” (Ps. 119:155).

16. Ca să fim o pildă bună pentru alţii: „Să nu roşească de ruşine din pricina mea, ce i ce Te CAUTĂ, Dumnezeul lui Israel” (Ps. 69:6). 

Ce caută Domnul la noi:

1. Rod: „A venit să caute rod în el şi nu a găsit” (Luca 13:6).

2. Pe cei pierduţi: „Pentru că Fiul omului a venit ca să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10).

3. Pe cei rătăciţi: „Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă pe cele 99 pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită” (Matei 18:12)?

4. Nu caută la faţa omului: „Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept, şi că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr” (Luca 20:21)!     

 Imperativul căutării: 

„Să cunoaştem, să CĂUTĂM să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul” (Osea 6:3).

„Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, CĂUTAŢI necurmat Faţa Lui” (Ps. 105:4).„Cereţi şi vi se va da; CĂUTAŢI şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide” (Matei 7:7).

”Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor CĂUTA să intre, şi nu vor putea” (Luca 13:24).

Advertisements

2 Comments »

 1. 1
  anaayana Says:

  Foarte bun articolul! Căutare este de fapt Viaţa, aş sublinia eu!

  • 2
   dorca Says:

   Multumesc, draga Ana. Nu primim totul gratis de la Dumneyeu. El ne da mantuirea fara plata, dar nu fara a crede. Sa fii binecuvantata cu preyenta Lui purure.


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: