EŞTI TU O LUMINĂ?

light„Norodul acesta, care zăcea în întunerec a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi umbra morţii, a răsărit lumina” (Matei 4:16)

Aceasta este o profeţie cu privire la venirea în lume a Domnului Isus. Începând de la zămislire, în capitolul 1 din Ev. după Matei, vedem cum orice detaliu cu privire la Domnul Isus este suportat de o profeţie din Vechiul Testament, făcute cu sute de ani înainte. Iată câteva din ele:

  • „Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:22-23, profeţie citată din Isaia 7:14).
  • „Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: În Betleemul din Iudea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin proorocul: ,Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel”. (Matei 2:5, profeţie citată din Mica 5:2).
  • “Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin proorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt” (Matei 2:15, profeţie citată din Osea 11:1).
  • „Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin proorocul Ieremia, care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere, şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii, şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau”. (Profeţie ce se găseşte în Ieremia 31:15).
  • „A venit acolo, şi a locuit într-o cetate, numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prooroci: că El va fi chemat Nazarinean” (Matei 2:23 citat şi în Ioan 1:45).

Acum, în capitolul 4 îl vedem pe Domnul Isus că se mută în Capernaum ca să îplinească o altă profeţie, şi anume cea din Isaia 9:1-2: „Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină”.

Este într-adevăr extraordinar ce diferenţă face apariţia Domnului Isus în viaţa cuiva. Oamenii care trăiseră de veacuri într-un întunerec beznă, văd deodată o “mare lumină”. Este ca şi apariţia bruscă a unui soare la miezul nopţii. Aşa a fost intrarea Domnului Isus în istoria umană. Pe mulţi i-a orbit, dar şi la mai mulţi le-a dat vedere. Acolo unde este întunerec spiritual este şi umbra morţii, şi acolo unde este lumină este şi viaţă.

Binecuvântat este cel ce deschide ochii şi vede lumina, pentru că începe să vadă că există ceva mai bun decât moartea! Dar şi mai binecuvântat este cel ce vine din întunerec la această lumină şi cade la picioarele ei, şi acolo se lasă descoperit de faptele întunerecului şi prin credinţă acceptă această lumină în viaţa lui.

Această lumină este Domnul Isus. Aşa se prezintă El Însuşi: “Eu sunt Lumina lumii: cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).Cine vine la Domnul Isus înseamnă că urăşte răul, întunerecul, viaţa trăită în păcat şi iubeşte adevărul şi trăirea în sfinţenie.

Trăind cu Isus, prin Isus şi în Isus, permitem ca această lumină să inunde şi să ne umple în aşa măsură întreaga fiinţă încât şi noi devenim o lumină, ceva mai mică , dar totuşi o lumină.

Aşa cum prezenţa Domnului Isus a dus la alungarea întunerecului din viaţa noastră, la fel prezenţa noastră ar trebui să alunge întunerecul din vieţile celor cu care venim în contact. Fiecare credincios are o măsură de lumină în viaţa sa din lumina Domnului Isus, unii mai mică, alţii mai mare, aşa cum şi stelele se deosebesc în strălucire una de alta. Unele stele sunt folosite drept călăuză de cei ce călătoresc noaptea, fie pe apă fie pe uscat. Ai călăuzit vreodată şi tu un suflet în direcţia bună?

S-a produs vreo schimbare, vreo iluminare în mediul în care trăieşti? Împlinim noi profeţiile scrise cu privire la noi?

„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci”( Daniel 12:3), ori ceea ce a spus Domnul Isus:

“Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:14) ori ce ne-a îndemnat apostolul Pavel:

„Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii” (Efeseni 5:8) ori „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El” (1 Tes. 5-10).

Lidia Crişan, Perth, W. Australia

Advertisements

1 Comment »

  1. 1
    pepys Says:

    Asa mult ma bucur ca Isus a venit in lumea mea ca sa aduca lumina.. Cum imi spunea prietena mea in seara asta din versurile unui cantec, “He came down to my level”.. Thanks God..


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: